NederlandsNederlandsEnglish
annemiekdouw.nl

Nieuwsbrief ontvangen?VOLG MIJN
BLOGS

RSS nieuwsfeed

De weg naar geluk en de zin van het leven (blog)

je levenspad volgen

Een tipje van de sluier

Gelukkig zijn is een raar iets. De seconde dat je gelukkig bent en je je dat realiseert, kan het alweer anders voelen en verdwenen zijn. Je bent vaak langer bezig met het te worden, dan het te zijn, dus wat dat betreft kan het je eeuwig richten op geluk je verschrikkelijk ongelukkig maken.

Hoe ongrijpbaar het ook is, toch streven veel mensen naar geluk alsof het een levensdoel op zich is. En als dat niet lukt, als het geluksgevoel een tijdlang afwezig blijft, of ondersneeuwt onder de waan van de dag, dan raken sommigen terneergeslagen. Ze verliezen de moed, denken dat ze iets verkeerd doen of voelen zich wat depressieverig.

Ideale situatie

De meeste mensen willen gelukkig zijn en dit de rest van hun leven ook het liefste blijven. Het lijkt een beetje op Frank Boeijen’s ‘Geluk is een hangmat waarin je lui ligt in een wezenloze stilte’ en verbeeldt het ideaal van nooit meer te hoeven werken en je dagen doorbrengen door op een prachtig tropisch eiland, een beetje in de schaduw van twee grote kokospalmen in je hangmat hangend, afwisselend dutjes doen en heerlijke cocktails slurpen terwijl je uitkijkt op een zonnig, wit strand met blauwgroene golven kabbelend in de verte.

Het klinkt heerlijk. In ieder geval voor een poosje. Voor een week of twee. Of drie misschien. Maar zou je je daarna niet stierlijk gaan vervelen? Ik waarschijnlijk wel. En ik vroeg me daardoor af: wat creëert nou eigenlijk de ervaring van geluk?

Het antwoord heeft met een vervullend leven te maken.

Levensplan

Zoals ik ernaar kijk, leven we niet zomaar, maar zijn we zielen in een aards jasje. Een wolkje bewustzijn dat op goede dag besloot om een leven te gaan leiden op aarde. Ons vervoermiddel op aarde werd daarbij ons menselijk lichaam. Dat wil niet zeggen dat we ons lichaam zíjn, al identificeren we er vaak wel het meeste mee omdat dat het meest concrete en zichtbare deel van ons is. Toch denk ik dat de ziel, het wolkje energie dat ons lichaam leven laat, onze echte kern is. En die ziel is onsterfelijk.

Voordat we op aarde incarneren, gaan wij zielen met een heus team van adviseurs in conclaaf en maken we een plannetje. Wat willen we mee gaan maken? Want we gaan natuurlijk niet zomaar een beetje lopen aanmodderen en zien waar we uitkomen. Nee, als we dan toch op reis gaan, gaan we met een doel. We komen met een reden.

Doel

En even voor de duidelijkheid. Het feit dat we onszelf doelen stellen van tevoren wil niet zeggen dat het alleen maar heel erg nuttig en hard werken moet worden. Het betekent dat we het ook heel erg leuk mogen hebben. Plezier en nuttig bezig zijn gaan in dit geval gelukkig uitstekend samen!

Dit levensdoel wat je je voorneemt te gaan nastreven, wordt vastgelegd in je levensplan. In dit plan beschrijf je de hoofdroute van dit komende leven. Of eigenlijk beschrijft het de hoofddoelen en de bijbehorende subdoelen want je bent eerlijk gezegd nogal wat van plan. Het lijkt een beetje op een routeplanner waarbij je de hoofdroute die je af wilt leggen alvast vastlegt en daarnaast wat toeristische attracties die je zeker wilt gaan bezoeken, uitkiest.

Wat wil je mee gaan maken en met wie wil je dat doen. Wie worden je vader en je moeder? En gaan die goed voor je zorgen of juist niet? Wie worden je vrienden? Wie die lastige baas die je gaat ontslaan? Je plant een aantal relevante situaties in je leven en maakt afspraken met andere zielen om die ervaringen te gaan creëren. Je organiseert mijlpalen en stepping stones.

Daarna besluit je waar je geboren moet worden, je kiest het land, gebied en de juiste ouders om dit allemaal te kunnen gaan beleven met als belangrijkste leidraad: wat wil je gaan ervaren?

Leren versus ervaren

Ervaringen opdoen is het allerbelangrijkste als je je levenspad gaat bewandelen. Soms maken we iets mee om gewoon uit te vinden wat we hier zelf van bakken. De ene relatie ontstaat om te kijken wat dit met je doet en wat je wel en niet prettig vindt. Dan maakt het niet uit wat het resultaat hiervan is. Het gaat dan slechts om de ervaring en de emoties die deze ervaring bij je teweegbrengt en de conclusies die je daardoor trekt.

In andere gevallen is er soms wel sprake van een van tevoren bepaald doel. Dan was het vooropgezette plannetje bijvoorbeeld dat je samen met iemand een kind op de wereld zou zetten terwijl jij en je partner heel verschillende visies hebben over wat goed is voor een kind. Wat doe je dan? Spreek je je uit? Neem je je kind onder de arm en vlucht je en ga je alles uit de weg? Heb je ellenlange discussies en ruzies en loop je erin vast? En wat doet dat met jou?

Het gaat in dergelijke situaties om wat je ervan leert. Dit klinkt misschien wat belerend, alsof iemand anders voor jou bepaalt wat jij nog aan talenten te ontwikkelen hebt, maar eigenlijk is het gewoon je eigen keuze vooraf geweest. Het was je eigen plannetje voordat je afreisde naar Proeftuin Aarde.

En dus geeft het alleen maar aan wat jij zelf je voorgenomen had om te gaan meemaken. Het is je eigen besluit om jezelf op zielsniveau op deze manier verder te ontwikkelen. Je wilt dus bepaalde ervaringen opdoen en om er zorgen dat die zeker op jouw pad komen, maak je afspraken met bepaalde andere zielen. En wat je ervan opsteekt, hoe je ze omzet in nieuw bewustzijn, is vervolgens geheel aan jou.

Dualiteit

Zielen groeien dus door dingen mee te maken en de snelweg naar groei is leven in een fysiek lichaam. Het menselijk lichaam is namelijk een prachtig instrument waarin je pijn, honger, gekriebel, ziekte en ook emoties zoals verdriet, blijdschap, spijt, plezier, wroeging, woede, rouw, frustratie of bijvoorbeeld verlies lijfelijk kunt ervaren. Door deze emoties en ervaringen te doorleven, zorg je ervoor dat je vermogen om met dingen om te gaan groeit (tenzij je ze natuurlijk blokt, zoals ik in mijn vorige blog Het voordeel van je emoties wegstoppen al beschreef) en daardoor neemt je bewustzijn ook toe. Dit betekent dat de kwaliteit van onze ziel, het lichtje binnenin ons hoger wordt en dat was een van de hoofdredenen om hier op aarde rond te lopen. We wilden iets ontwikkelen.

En daarvoor hebben we wat ‘lastige’ ervaringen nodig. Ze zijn als het ware onze brandstof voor groei. We hebben weerstand nodig om in beweging te kunnen komen. Als je niet wordt uitgedaagd, weet je per slot van rekening ook niet wat je allemaal in huis blijkt te hebben. Maar we hebben naast lastige ervaringen natuurlijk ook hele fijne nodig om de boel een beetje in evenwicht te houden.

‘Goede’ tijden helpen om het contrast te ervaren met de ‘slechte’ en dus hebben we een breed scala aan ervaringen nodig, allerlei soorten tezamen. En hoe meer we daarvan aankunnen en weten te verteren, hoe sneller we groeien en hoe tevredener we ons geneigd zijn te voelen. En tevreden is een stapje richting geluk.

Lijden

We hebben weliswaar contrastrijke ervaringen nodig zodat we alles uit onszelf weten te halen wat erin zit, maar dat wil niet zeggen dat het tijdens dit aardse leven per se noodzakelijk is om te lijden. Dat wil zeggen, het is vanuit dit perspectief niet zo dat ‘hoe meer je lijdt, hoe harder je groeit’. Lijden is vaak het gevolg van vast komen te zitten in pijn of verdriet. Het heeft dan te maken met je verzetten tegen de situatie zoals hij is.

Als we alleen lichamelijke, emotionele of geestelijke pijn voelen en we hebben geen idee waar het toe dient, of wat we ermee kunnen doen om er goed doorheen te komen, dan verwordt ervaren tot lijden en deze vorm van lijden is bepaald geen snelweg naar succes. Je kweekt daar niet bepaald sneller bewustzijn door. Integendeel zelfs, want focussen op wat je niet wilt, houdt je op langere termijn juist weg bij wat je wel wilt.

Maar natuurlijk zijn er andere manieren van lijden, zoals bijvoorbeeld een kind of een partner of je gezondheid verliezen, die vanuit zielsperspectief perfect kunnen zijn om je ontwikkelen op zielsniveau. Perfect vanuit zielsperspectief hè? Maar vanuit menselijk oogpunt is dit verlies nog steeds even pijnlijk en verdrietig. Daar doet een Hogere reden voor iets natuurlijk helemaal niets aan af.

Tweesporenbeleid

Ik ben dan ook groot voorstander van een tweesporenbeleid. Probeer bij elke situatie te kijken wat je er als mens bij voelt en waar je eventueel mee worstelt. Duik dus helemaal in de ervaring en doorleef alles wat hij met je doet.

En ga daarnaast regelmatig boven de situatie hangen en vraag jezelf af wat op zielsniveau hiervan de betekenis is of kan zijn. Als er een Groter Plan achter zou zitten, waar zou dit dan in kunnen passen? Wat maakt het je duidelijk, hoe ontwikkel je je erdoor op een positieve manier en hoe kun je hier dus van groeien op zielsniveau?

Want vaak merk je pas veel later hoe hard jij veranderd en gegroeid bent in een periode van ziekte of andere tegenslag. Meestal ontdek je pas achteraf wat het verborgen goud was in deze donkere dagen.

Doel en zingeving

En houd je keurig aan het tweesporenbeleid, dan is het soms toch nog lastig. Af en toe lukt het om dat grotere plaatje te zien en soms valt dat wat zwaarder. Of lukt je dat gewoonweg even helemaal niet of geloof je niet dat dat plaatje überhaupt bestaat.

Hoe het ook zij, je leert door om te gaan met voor jou lastige situaties wel jezelf te ontwikkelen en zo groei je innerlijk. En door dit toegenomen bewustzijn reageer jij anders in nieuwe situaties en kun je die uitgebreidere kennis en ervaring op jouw beurt ook weer doorgeven aan andere mensen. Daarmee kun je zin geven aan een ervaring die misschien op zich niet bijster zinvol was.

En zo bepaalt de situatie jou niet. Jij bepaalt wat jij met de situatie doet. Als je naar dit inzicht handelt, geeft dat in ieder geval een goed gevoel en maakt dat je weer wat gelukkiger.

Hoofdweg naar geluk

Het helpt dus om jouw individuele ervaringen niet alleen maar persoonlijk op te vatten en er door middel van je Tweesporenbeleid via jouw unieke perspectief in helicopterview boven te gaan hangen en je te verbinden met het grotere geheel. Wat kom je hier doen op aarde en wat draag je bij? En nee, dat gaat niet over hoeveel geld je verdient maar wat je toevoegt aan de wereld en voor de mensen om je heen.

Stel jezelf eens de vraag: ‘Wat zou er (voor hen) wegvallen als ik morgen niet meer zou bestaan? Wie zou mijn aanwezigheid missen?’ En je hebt een aardig idee van wat je komt brengen.

Of niet en dan heb je wellicht geen idee wat je toevoegt omdat je denkt dat je heel veel moet dóen.

En soms is dat inderdaad ook zo. Dan kwam je bijvoorbeeld om boeken te schrijven, zichtbaar te zijn en verschil te maken. Cursussen te geven, mensen te opereren, antibiotica uit te vinden of een land te leiden.

Dat is de aardse verschijningsvorm maar meestal gaat het meer om wie je bént. Hoe je innerlijk bent en hoe dat doorwerkt in de acties die je pleegt en het werk dat je eventueel doet en de mensen die je met jouw energie bereikt. Dus al zit jij in een prachtig liefdevolle energie thuis op de bank ogenschijnlijk te niksen, dan zou je nog steeds een grote bijdrage kunnen leveren aan de wereld om je heen, gewoon omdat deze liefdevoller is met jou erin dan zonder jou.

Maar wat heeft dit alles nou eigenlijk te maken met geluk? Geluk ervaar je als jouw zielenreis samenvalt met wat jij op dat moment beleeft en ervaart. Als je precies op koers bent en dat doet wat bij jou past, zowel als mens als als ziel.

Dan komt alles samen en zit je in het tijdloze moment, in flow, in de zone. Zonder nadenken genietend van de ervaring op zich. Je bent afgestemd op wie je werkelijk bent van binnen. Op dat lichtje binnenin. En dan doe je dus precies wat past en krijgt exact wat je nodig hebt en dat maakt oeverloos gelukkig. Dan vallen dingen je toe en kan synchroniciteit moeiteloos jou brengen wat jou voedt. Dat doet het universum op elk moment al, alleen merk je dat zelf niet altijd op.

Dus streef niet naar geluk, maar streef naar ultieme afstemming op je innerlijke licht en luister naar je innerlijke stem. Die houdt jou perfect op koers en zorgt voor het heerlijkste geluk dat er bestaat: diepe verbinding met jezelf en van daaruit met de wereld om je heen.

 

Natuurlijk valt er nog veel meer te zeggen en te schrijven over je levenspad volgen en je levensplan eren. Houd je daarbij je van aura’s, Vorige Levens en ander ‘spirituelere’ kost, dan kun je je hart ophalen aan de boeken Je ziel in het licht van haar hogere auralagen en De 40 lagen van de ziel ontsluierd. Ik beschrijf daarin aan de hand van mijn ontdekkingen van en werken in de hoge auralagen de 40 lagen van je ziel en de thema’s die daar bij komen kijken. Nuchter en praktisch maar wel voor de liefhebber.

Hou je het liever nog meer down to earth en hou je van lezen dan kun je in mijn nieuwste boek “De 40 Zin-tuigen. Je hoofdweg naar bezield werken en leven” de 40 energielagen vinden die ik vertaald heb in de 40 levensthema’s waar ieder mens vroeg of laat tegenaan loopt. Zowel privé als in je werk en organisatie. Ik leg de achtergronden van deze thema’s en onderliggende patronen uit en geef praktische oefeningen en tips over hoe je vanuit je hoofd met je hart kunt gaan leven. Het helpt je afstemmen op wie je werkelijk bent en het is de snelweg naar hoe je je leukste zelf wordt. En zo leid je een vervullend leven en ben je uiteindelijk het gelukkigste.

Wil je liever door mij persoonlijk begeleid worden, meld je dan even aan voor de individuele eendaagse Je levenspad volgen of voor de groepsgewijze tweedaagse Je 40 Zin-tuigen . Of maak desgewenst een afspraak voor je eigen 40 auralagen healing of coachingsessie. 

En nieuwsgierig naar mijn volgende blog? Die gaat over weerstand en oordelen 

Woordkeus, covid en oordelen – blog

Het schrijven van mijn trilogie over oordelen en hoe ze je kunnen verwonden of in de weg zitten, zette mij aan het denken over taalgebruik en covid. Ik merk dat ik de woordkeus in bepaalde berichten behoorlijk gekleurd vind en dat daardoor onnodig negativiteit...

Petjes en pantoffels, thuis zijn in mijn praktijk

Een week of wat geleden vergat een cliënt zijn petje. Ik vond het na zijn consult in de gang bij de kapstok. Ik legde het erop en sprak af dat hij het zaterdag zou komen ophalen. Op zaterdagochtend stond zijn vrouw ineens in de tuin. Hoewel ik wist dat ze het petje...

Held op sokken?

Het was er natuurlijk tijdelijk veel te warm voor, met 23 graden hier in het zonnige Zuiden. Maar dat maakt het gebaar niet minder lief. Ik kreeg van de week namelijk een pakje per post. Onverwachte pakjes zijn altijd een beetje spannend en meestal leuk. Maar dat weet...

Taart!!!

Ik was me aan het voorbereiden, las de papieren en dacht: hee, zie ik dat nou goed, is ze jarig op de dag van onze afspraak? Dossier erbij gepakt en ja hoor. Dus ik een opblaasverjaardagstaart geregeld voor haar. Per slot van rekening moest ze nog half Nederland ermee...

Waarom oordelen pijn doet – deel 1 (blog)

Hoe ontstaat kritiek? Waar komen oordelen eigenlijk vandaan? Wat is het doel van oordelen over onszelf en anderen en hoe kunnen we deze onaangename gewoonte bijsturen? Als pasgeboren baby’tje hebben we nog nergens last van: alles is perfect. We ervaren nog eenheid. We...

Het voordeel van emoties wegstoppen (blog)

Het weer eens tijd voor iets inhoudelijks. Daarom deel ik graag mijn positieve kijk op het onderdrukken van negatieve emoties. En voor degenen die na het lezen hiervan toch iets aan deze gewoonte wil veranderen, heb ik een mooie tip. Emoties wegstoppen Heb je je wel...

De eerste ‘Je levenspad volgen’ ooit

Deze week was het zover. Ik gaf ‘Je levenspad volgen’ voor het eerst als individuele begeleidingsdag. Een soort stoomcursus om zsm (weer) te weten wat je met je leven en jezelf wilt, zodat je daar meteen weer heerlijk op af kunt koersen. Het was een mooie dag waar we...

Je levenspad volgen nu ‘boekbaar’

En ineens is het klaar. Het materiaal voor mijn individuele begeleidingsdag: Je levenspad volgen. Een dag waarin ik je meeneem op reis. Op weg door je eigen levensweg, conform je eigen zielspad en levensplan. Zodat je het verleden achter je kunt laten, het niet weten...

nieuws
media
engelse media
Facebook
Twitter